Marknadsföreningen

Samarbetspartner till Marknadsföreningen sen 2005.
Tar fram allt material till Frukostklubben.
Annonser, vepor, skyltar, medlemskort, gästkort etc.
GULDKÄRNAN 2007
Annonskampanj HD, inbjudan, dekoration, diplom etc