CAMP   AllardUSA

Vi hjälper till att ta fram foldrar, kataloger, annonser, mässmaterial, logotyper och förpackningar.

På de flesta av Camp och AllardUSA produkter hjälper vi till hela vägen med t.ex. förpackning, utförlig manual till utprovaren, lättförstålig instruktion till patienten och slutligen en mer informativ folder till säljaren. Allt uppbackas av annonser.

Då de jobbar internationellt görs det vanligtvis på 5-9 olika språk.