Tidningen MiHngel

Marknadsföreningen i Helsingborgs medlemstidning. 3000 ex Utkommer 4 ggr per år. Form, layout och original men även idéupplägg med redaktören för innehållet.

Ladda ner ett exemplar.